Sommarsimskola

Sommarsimskola för
barn i Sälen & Lima

Sommarsimskola 2022 för barn som inte kan simma 200 meter. Simskolan är till för barn födda 2017 eller tidigare. Lima Besparingsskog och Transtrands Besparingsskog erbjuder icke simkunniga barn i Lima socken och i Transtrands socken att deltaga gratis i simskolan sommaren 2022.

Äråbadet - Lima

Förmiddagar 

Tjärnhedsbadet - Sälen

Eftermiddagar 

Grupperna är indelade i kunskapsnivå för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av simskolan. Med anledning av pandemin är grupperna små. Lektionerna pågår i 30 minuter om dagen och är uppdelat i två delar. Först leker vi och värmer upp på land i 5 minuter och resterande tid övar vi simning i bassängen. Ta med kläder efter väder till uppvärmningen. I bassängen får barnet ha badkläder, UV-dräkt eller våtdräkt samt simglasögon. Övrig simutrustning är inte tillåtet. 

Målet är att utvecklas på sin nivå och tillslut kunna simma 200 meter för att bli simkunnig. En lektion övar vi livräddning med flytväst och livboj.

Sommarsimskolan är slut för 2021, välkomna tillbaka nästa år.